21/11/09

Raoul Pugno (V)

Nocturno op.15 nº 2. F.Chopin. Grabación acústica Paris 1904, interpretada por Raoul Pugno. G&T 035500.Mat.2511
Descarga

19/11/09

Edvard Grieg (IV)

Norwegian Bridal March Op.19 nº 2. Edvard Grieg. Grabación acústica Paris 1903, interpretada por el propio autor.G&T G.C.-35517 Mat.2151
Descarga